scandia-roed.jpg

Your dream home

english-6.jpg svenska-5.jpg vietnamese-3.jpg

                                                          
RESORT DU LỊCH DỰ ÁN TỔNG QUAN

                                                               

 

Scandia Resort Biệt thự mơ ước Thư viện Tham chiếu Phim Tin tức Việc làm Liên hệ
BÁN DỰ ÁN Đăng ký Quy hoạch Dự án Xây dựng Văn bản pháp lý Lô đất Biệt thự Nhà đầu tư Trang bị
Mua biệt thự Phú Yên Tuy Hòa Việt Nam

Byggstart-VN-Tourist.jpg

2.-our-city-beach-2.jpg

Andersson-villa-sear.jpg

IMAG0439edited.jpg

IMAG0509-(640x480).jpg

 

 

Chúng tôi đã có  đầy đủ các thục tục pháp lý

Và đã khởi công xây dựng dự án tháng 8/2009


1. Đầu tư và xây dựng Làng du lịch quốc tế Bắc Âu

2. Quyền sở hữu đất trong 50 năm + một nhiệm kỳ nữa 
3. Được nhận vốn đầu tư nước ngoài 
4. Dự án xây dựng, du lịch 
5. v.v


Các văn bản pháp lý của dự án như sau :


1) 08/31/2005: Thông báo số 386/TB-UBND cho phép chuẩn bị thành lập hồ sơ dự án xây dựng làng du lịch quốc tế thành phố ven biển Tuy Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ký 

2) 01/01/2006: Thông báo số 13/TB-UBDN về việc thỏa thuận địa điểm dự án xây dựng làng du lịch quốc tế ven biển của thành phố Tuy Hòa, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Phú Yên đã ký. 

3) 04/28/2006: Bản đồ địa địa hình tỷ lệ 1/500 số: 109/SXD, Giám đốc Sở Xây dựng Phú Yên ký. 

4) 04/07/2006: Ý kiến về các dự án đầu tư du lịch Làng quốc tế ven biển Thành phố Tuy Hòa "số 752 / TCDL-KHTC. Tổng cục Du lịch đã ký. 

5) 18/12/2006: Giấy chứng nhận đầu tư: 361.023.000.002 do phó chủ tịchcủa UBND tỉnh Phú Yên đã ký . 

6) 07/08/2007: Thông báo số: 489/TB-UBND, "Giới thiệu về điều chỉnh kế hoạch và điều chỉnh các thông báo thỏa thuận địa điểm xây dựng dự án: xây dựng làng du lịch ven biển quốc tế Thành phố Tuy Hòa Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ký . 

7) 15/08/2007: Bản đồ địa chính, Phó Giám đốc. Của Sở Tài nguyên và Môi trường ký. 

8) 23/05/2008: Phê duyệt quy hoạch chi tiết 1 / 500, no. 840/QD-UBND Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ký. 

9) 5/06/2008: Gửi tiền ký quỹ đầu tư, số 1004/STC-DT. 

10) 17/06/2008: Quyết định về phê duyệt Phương án bồi thường tổng thể, số 957/QD-UBND Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ký. 

11) 31/07/2008: Quyết định thu hồi đất để xây dưng dự án, số 1172/QD-UBND Phó. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ký. 

12) 18/09/2008: Duyệt đánh giá tác động môi trường,số 1487/QD-UBND. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ký.


13) 30/09/2008: Kết quả Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở, số 79/TB-SXD. Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên đã ký. 

14) 30/09/2008: Duyệt Phương án bồi thường, số 1549/QD-UBND. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ký. 

15) 09/04/2009: Ý kiến của Bộ Tài chính. Cục Phó cục Công sản ký. 

16) 21 / 07/2007: Đóng tiền thuê cho 50 năm. 

17) 27/07/2009: Quyết định giao đất. Chủ tịch UBND tỉnh đã ký. 

18) 03/08/2009: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ Đỏ). Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký.


Copyright © 2006-2016 Scandia Villa & Resort Ltd. | 373 Le Duan Street |  info@scandiavilla.com

Tel: VN +84(0)573 553 449, (0)942 0231 86| CZ +420 77 4674 888 | FR +33 6 78 38 47 37 | SE +46(0)̃72 8011 868

By Scandia Villa & Resort Ltd.

Chat with me

Name*
E-Mail*