scandia-roed.jpg

Your dream home

english-6.jpg svenska-5.jpg vietnamese-3.jpg

                                                          
RESORT DU LỊCH DỰ ÁN TỔNG QUAN

                                                               

 

Scandia Resort Biệt thự mơ ước Thư viện Tham chiếu Phim Tin tức Việc làm Liên hệ
Mua biệt thự Phú Yên Tuy Hòa Việt Nam

Byggstart-VN-Tourist.jpg

2.-our-city-beach-2.jpg

Andersson-villa-sear.jpg

IMAG0439edited.jpg

IMAG0509-(640x480).jpg

 

 

E

5 000 m2

Nhìn thấy biển

Khuyến mãi:

1. Hàng trước: 400 m2, 38 500 USD/ lô

2. Hàng sau: 288 m2, 29 000 USD/ lô

E.jpg

E1-6 (trước) : Thấy biển

400 m2 / lô

Mẫu biệt thự: Phil 134-403 m2

Giá: 55 000 USD

E7-12 ( sau): Thấy biển một phần

288 m2 / lô

Mẫu biệt thự: Davi 62-370 kvm

Giá: 35 000 USD

 


Copyright © 2006-2016 Scandia Villa & Resort Ltd. | 373 Le Duan Street |  info@scandiavilla.com

Tel: VN +84(0)573 553 449, (0)942 0231 86| CZ +420 77 4674 888 | FR +33 6 78 38 47 37 | SE +46(0)̃72 8011 868

By Scandia Villa & Resort Ltd.

Chat with me

Name*
E-Mail*