scandia-roed.jpg

Your dream home

english-6.jpg svenska-5.jpg vietnamese-3.jpg

                                                          
RESORT DU LỊCH DỰ ÁN TỔNG QUAN

                                                               

 

Scandia Resort Biệt thự mơ ước Thư viện Tham chiếu Phim Tin tức Việc làm Liên hệ
Mua biệt thự Phú Yên Tuy Hòa Việt Nam

Byggstart-VN-Tourist.jpg

2.-our-city-beach-2.jpg

Andersson-villa-sear.jpg

IMAG0439edited.jpg

IMAG0509-(640x480).jpg

 

 

KHU B

40 000 m2

Đất màu xanh còn trống / ô màu Trắng đã đăng ký

Period-2-s.jpg

            B1-2:

            288 m2/lô
            Biệt thự : Davi 42-100 m2/nhà

            Giá từ: 52 000 USD

 

  B3-6:

288 m2/lô

  Biệt thự : Davi 62-124 m2/nhà

  Giá từ: 62 000 USD

B7-:288 m2 / lô

Biệt thự : Davi 68-136 m2/nhà

Biệt thự : Davi 68-136 m2/nhà

Giá từ: från 68 000 USD


Copyright © 2006-2016 Scandia Villa & Resort Ltd. | 373 Le Duan Street |  info@scandiavilla.com

Tel: VN +84(0)573 553 449, (0)942 0231 86| CZ +420 77 4674 888 | FR +33 6 78 38 47 37 | SE +46(0)̃72 8011 868

By Scandia Villa & Resort Ltd.

Chat with me

Name*
E-Mail*