scandia-roed.jpg

Your dream home

english-6.jpg svenska-5.jpg vietnamese-3.jpg

                                                          
RESORT DU LỊCH DỰ ÁN TỔNG QUAN

                                                               

 

Scandia Resort Biệt thự mơ ước Thư viện Tham chiếu Phim Tin tức Việc làm Liên hệ
Mua biệt thự Phú Yên Tuy Hòa Việt Nam

Byggstart-VN-Tourist.jpg

2.-our-city-beach-2.jpg

Andersson-villa-sear.jpg

IMAG0439edited.jpg

IMAG0509-(640x480).jpg

 

 

A

KHU A

40 000 m2

Đất màu xanh còn trống / ô màu Trắng đã đăng ký

Bấm lên ngôi nhà để xem mẫu nhà

A1-10-Davi-150-2.jpgA1-9-Davi-124.jpg

A1-8-Davi-124.jpgA1-7-Davi-150.jpgA1-6-Davi-124.jpgA1-5-Davi-124.jpgA1-4-S-Davi-150.jpgA1-3-phil-134.jpgDAVI-42-68.jpg

A1-2:

             290 m2/lô

            Mẫu nhà: Davi 42-100 m2/nhà

             Giá từ: 52 000 USD

        A6-10:

           290 m2/lô

            Mẫu nhà: Davi 62-124 m2/nhà

            Giá từ: 68 000 USD

        A9-12:

        290 m2/lô

            Mẫu nhà: Davi 62-124 m2/nhà

             Giá từ: 68 000 USD​


Copyright © 2006-2016 Scandia Villa & Resort Ltd. | 373 Le Duan Street |  info@scandiavilla.com

Tel: VN +84(0)573 553 449, (0)942 0231 86| CZ +420 77 4674 888 | FR +33 6 78 38 47 37 | SE +46(0)̃72 8011 868

By Scandia Villa & Resort Ltd.

Chat with me

Name*
E-Mail*