Ratings: 8,5

village-1.jpg

  english-6.jpg svenska-5.jpg vietnamese-3.jpg

HOT NEW

KHAI TRƯƠNG NHÀ HÀNG SCANDIA 10h30, ngày 2/3/2014

OPEN SCANDIA RESTAURANT, 10:30 am, 2/3/2014

373 Lê Duẩn, Tuy Hòa City

Copyright © 2006-2013 Scandia Villa & Resort Ltd. | 373 Le Duan Street |  info@scandiavilla.com

Tel: VN +84(0)573 553 449, 553 119| CZ +420 77 4674 888 | FR +33 6 78 38 47 37 | SE +46(0)73 100 50 24

By Scandia Villa & Resort Ltd.